ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงเทพ ในจังหวัดกำแพงเพชร

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดกำแพงเพชร
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดกำแพงเพชร

ค้นพบ 10 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 5,390,000
ขนาด : 0-0-43.8-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,540,000
ขนาด : 0-0-28.2-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : 1,485,000
ขนาด : 0-0-0-32.29 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้าน
ราคา : 1,375,000
ขนาด : 0-2-0-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : 2,190,000
ขนาด : 1-3-42.2-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : 585,000
ขนาด : 1-1-31-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : 523,000
ขนาด : 0-0-95-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้าน
ราคา : 1,210,000
ขนาด : 1-0-0-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,750,000
ขนาด : 0-0-19.1-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้าน
ราคา : 8,030,000
ขนาด : 16-3-7-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงเทพ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดกำแพงเพชร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดกำแพงเพชร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดกำแพงเพชร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงเทพ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดกำแพงเพชร