ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดกำแพงเพชร

งดแสดงราคา
ขายขายทาวน์เฮ้าส์ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดกำแพงเพชร

ค้นพบ 21 รายการประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,095,000
ขนาด : 31.4 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,100,000
ขนาด : 24.8 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,140,000
ขนาด : 22.6 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด
ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,225,000
ขนาด : 25.6 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,370,000
ขนาด : 23.1 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ทาวน์เฮ้าส์หลุดจำนอง ทาวน์เฮ้าส์ธนาคารยึด จังหวัดกำแพงเพชร เช็คทาวน์เฮ้าส์ติดธนาคาร จังหวัดกำแพงเพชร ค้นหาทาวน์เฮ้าส์ติดธนาคาร จังหวัดกำแพงเพชร ขายทาวน์เฮ้าส์ติดธนาคาร ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์กรมบังคับคดี จังหวัดกำแพงเพชร