ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดกำแพงเพชร

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดกำแพงเพชร
ขายขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดกำแพงเพชร

ค้นพบ 40 รายการ
ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,100,000
ขนาด : 20.2 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,220,000
ขนาด : 20.5 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,320,000
ขนาด : 27.5 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียดประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,540,000
ขนาด : 0-0-28.2-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,570,000
ขนาด : 31.5 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,700,000
ขนาด : 0-0-13.60
ที่ตั้ง : วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียดประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,045,000
ขนาด : 20 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด
ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,275,000
ขนาด : 19.8 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด

ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,750,000
ขนาด : 0-0-19.1-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,800,000
ขนาด : 0-0-25.00
ที่ตั้ง : วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด
อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารพาณิชย์หลุดจำนอง อาคารพาณิชย์ธนาคารยึด จังหวัดกำแพงเพชร เช็คอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดกำแพงเพชร ค้นหาอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดกำแพงเพชร ขายอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร ประกาศขายอาคารพาณิชย์กรมบังคับคดี จังหวัดกำแพงเพชร