ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดกำแพงเพชร

งดแสดงราคา
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดกำแพงเพชร

ค้นพบ 18 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : 2,141,000
ขนาด : 0-2-0.00
ที่ตั้ง : สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 2,913,000
ขนาด : 0-2-6.00
ที่ตั้ง : ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 3,500,000
ขนาด : 1-2-60.30
ที่ตั้ง : หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 4,341,000
ขนาด : 5-1-43.00
ที่ตั้ง : แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 4,800,000
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 7,323,000
ขนาด : 1-0-34.00
ที่ตั้ง : ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 7,514,000
ขนาด : 9-0-61.00
ที่ตั้ง : วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 8,702,000
ขนาด : 1-0-10.00
ที่ตั้ง : วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 10,000,000
ขนาด : 11-1-57.30
ที่ตั้ง : ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 12,333,000
ขนาด : 2-0-25.00
ที่ตั้ง : พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 13,589,000
ขนาด : 22-1-91.00
ที่ตั้ง : วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 16,500,000
ขนาด : 17-2-23.90
ที่ตั้ง : ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 22,500,000
ขนาด : 4-2-40.00
ที่ตั้ง : เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 28,537,000
ขนาด : 7-2-18.60
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 29,189,000
ขนาด : 33-2-67.00
ที่ตั้ง : เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 37,065,000
ขนาด : 92-0-50.00
ที่ตั้ง : บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 55,725,000
ขนาด : 29-1-60.00
ที่ตั้ง : พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 115,629,000
ขนาด : 35-1-44.00
ที่ตั้ง : วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดกำแพงเพชร เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดกำแพงเพชร ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดกำแพงเพชร ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดกำแพงเพชร